Πολυάνδριο της Αμβρακίας

Πολυάνδριο της Αμβρακίας

Φωτογραφία Banner Αξιοθεάτων

Πολυάνδριο (σήμερα στην οδό Κομμένου): Στη σημαντικότερη και καλύτερα οργανωμένη δυτική νεκρόπολη της Αμβρακίας βρίσκεται το Πολυάνδριο, ένα δημόσιο σήμα αφιερωμένο τους νεκρούς πεσόντες σε ναυμαχία που έλαβε χώρα στις εκβολές του Αχέροντα στα τέλη του 7ου αιώνα.
Το κενοτάφιο χρονολογείται γύρω στα 600 π.Χ. και είναι τοποθετημένο στην ανατολική πλευρά της νεκρόπολης, σε μικρή απόσταση από την πύλη του τείχους. Πρόκειται για πιόσχημη, εξαιρετικά επιμελημένη κατασκευή με διαστάσεις μνημειακού χαρακτήρα. Η πρόσοψη, μήκους 12,40μ, και ύψους 2,50μ, αποτελείται από κρηπίδα και ανωδομή με πέντε σειρές δόμους. Ο δεύτερος και ο πέμπτος δόμος προεξέχουν σχηματίζοντας κυρτό κυμάτιο που συνεχίζει στα πλευρικά τμήματα συνολικού μήκους 8μ. Το μέγιστο ύψος του μνημείου είναι 2,50μ., ενώ στην κορυφή της πρόσοψη επιστέφεται με ανώτερη σειρά λίθων που φέρει χαραγμένη επιγραφή. Η επιγραφή, γραμμένη βουστροφιδόν και στοιχηδόν σε αρχαϊκό, κορινθιακό αλφάβητο, αποδίδει ελεγειακό επίγραμμα που αναφέρεται στον δημόσιο θρήνο της πόλης για τους νεκρούς της ήρωες και αποτελεί την μοναδική ως σήμερα γνωστή μαρτυρία εθιμικής συμπεριφοράς των Αμβρακιωτών. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στίχοι της επιγραφής, καθώς διασώουν την αρχαιότερη αναφορά στο όνομα της πόλης: «Ανπρακία».
Το μνημείο διατήρησε την ιερότητα του στη διάρκεια των αιώνων και κατά τη βυζαντινή εποχή χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο με τρίκλιτο ναΰδριο.

Πολυμέσα

Χάρτης

Περιήγηση στον Χάρτη
Click to listen highlighted text!