Παραδοσιακό καγκελάρι Ροδαυγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Παραδοσιακό καγκελάρι» στην Ροδαυγή – Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής και Φορείς του χωριού, πλατεία Ροδαυγής, ώρα 19.00 μ.μ.