Παραδοσιακό καγκελάρι Αμμμοτόπου

«Παραδοσιακό καγκελάρι» στον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Αμμότοπου, ώρα 10.00 π.μ. 

«Παραδοσιακό καγκελάρι» στον Ι.Ν Αγίων Αναργύρων Αμμότοπου, ώρα 10.00 π.μ.